Děti 1-3 roky

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtek 8.45 pro děti 1-1,5 leté
Čtvrtek 9.35 pro děti 1,5 – 2 leté
Čtvrtek 10.25 pro děti 2-3 leté
Školička
Jitka Muchová
Cvičení pro děti 1-2 let formou her, pohybových cvičení, cvičení s náčiním atd doplněné písničkami a říkadly. Cílem je hravou formou rozvíjet pohybové schopnosti dětí.

 

MÁMO, TÁTO – VODA JE NÁŠ KAMARÁD
Úterý 8.30 – 11.00, bazén
Věra Opatřilová, Barbora Soukopová a  Mirka Krajíčková
Hry ve vodě, základní plavecké návyky pro děti od 1-3let s využitím speciálních pomůcek (tříměsíční kurz).