Děti 4-6 let

RODIČE A DĚTI
Úterý 16.30, ZŠ nám. 9. Května
Mirka Krajíčková a Lenka Moltová
Pro děti od 2,5 – 5 let. Získávání prvních dovedností ve “velké tělocvičně”, hry, nářadí.

 

KLOKÁNEK
Čtvrtek 16.30, ZŠ nám. 9. Května 
Kamila a Veronika  Kubíkovy
Oblíbené cvičení  bez rodičů na nářadí i bez něho, nácvik základních sportovních dovedností, různé hry a soutěže. Určeno pro děti 5-6 let

 

JÓGA PRO DĚTI PRO DĚTI 4-7 LET
Čtvrtek 16.00, Školička

Lucie Škvařilová
Pomocí příběhů, básní a písní se děti naučí správně se rozhýbat, provádět základní jógové pozice, některé akrobatické pozice, pozdravit Slunce a Měsíc, i naši Zemi. Součástí dynamického cvičení je i práce s dechem – vhodné používání nádechu a výdechu, užití plného dechu, získávání energie pomocí dýchání. Cílem není jen s dětmi procvičit jejich tělo, ale také je vést pomocí skupinového cvičení k úctě k druhému, k respektu k přírodě, a především k úctě a respektu k sobě samému. Závěr lekce bude vždy patřit příjemné relaxaci s hudbou a mluveným slovem. Těším se na vás všechny, namasté.

 

TANEČNÍ A POHYBOVÁ GYMNASTIKA
Středa 15.00 a 16.00, Školička, 
předškoláci
Irena Urbani, Karolína Janíčková, Radka Boháčková
Cvičení je určeno pro děti předškolního věku. Cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě nenásilnou formou prostřednictvím mnoha her a motivujících cvičení a vštípit jim zásady správného držení těla, jejichž dodržování je může ochránit před zdravotními potížemi v dospělém věku. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii. Budou se zdokonalovat v pohybových dovedností a rozvíjet pohybové schopnosti,dynamickou sílu. Sebou si děti přinesou pohodlné oblečení, cvičky, tenisky, nějakou oblíbenou hračku (přiměřeně velkou), pití.

 

PŘÍPRAVKA PLAVÁNÍ
bez rodičů!!! ( Září – leden, únor – červen)
Úterý  16.00, 16.40 a  17.20
bazén 

Eva Ryšavá a David Krejčí
Základy plavání hravou formou pro děti od 4-6 let s využitím speciálních pomůcek.