11 Zář

zahajujeme 32. cvičební rok.

V pondělí 16.září zahajuje TJ Rytmus Boskovice, z.s. již 32. cvičební rok. Máme radost , že naše hodiny se velmi rychle plní , dokonce některé kurzy jsou již plně obsazeny . Je to nejen zásluha výborných lektorek a lektorů , ale jistě  také tím , že vybavení cvičebním nářadím a náčiním je velmi dobré .  K tomu  abychom mohli stále doplňovat novinkami  a to hlavně pro děti,  nám pro letošní školní rok pomohl  dar od společnosti 

dm   v rámci akce  Giving Friday  v hodnotě 85 tis.  Kč, děkujeme tímto společnosti dm  za podporu našich nejmenších členů.  www.dm.cz