Ceny za cvičení a služby

Členské příspěvky na cvičení:

Dospělí:

Permanentky na 10 vstupů

1 hod                                         700,-
1,25 hod                                        800.-
1,5 hod                                          900,-
Senioři v dopoledních kurzech  600,- popř. 800,-

 

 

   
   
   
   
SM  10 lekcí 700,- Kč, rodiče + děti 600,- Kč
Dvouměsíční kurz „Cesta k porodu“ 600,-Kč /2měs. kurz
Jednotlivé vstupy 100,- Kč/lekce a to pouze při volné kapacitě!

Děti:

1 hodinu týdně 600,- Kč,/ rok
1 ½ hodinu 800,- Kč /rok
Jednotlivý vstup 40,- Kč/hod

Rodiče a děti:

1 hodinu týdně 800,- Kč,/ rok
Jednotlivý vstup 50,- Kč/hod

Bazén:

MÁMO, TÁTO – voda je náš kamarád 1100,- Kč /3měsíční kurz (140,- lekce)
UČÍME SE PLAVAT S RODIČI 1400,- Kč/ pol. 100,- lekce
PŘÍPRAVKA PLAVÁNÍ BEZ RODIČŮ 800,- Kč/ pololetí
ZÁCHRANÁŘI 800, -Kč/ pololetí

Prodej průkazek v kanceláři TJ Rytmus – ,,Školička“ u městských lázní ul. Sušilova od pondělí 30. 8. 2021

Pokud je to možné PLAŤTE BEZHOTOVOSTNĚ, zaplacené permanentky vyzvedněte při první hodině přímo u lektorky


Členské a oddílové příspěvky pro šk. rok 2021/2022

Při bezhotovostní platbě:
Č.ú. TJ : 19-4864000217/0100
Variabilní symbol: poř. číslo cvičení
Zpráva pro příjemce: jméno
Poř. číslo Název cvičení Místo Cena
1. Gymnastická průprava ZŠ 9.května 600,-/šk. rok
2. Rodiče a děti ZŠ 9. května 800,- Kč/rok, 60,- Kč / hod
3. Klokánek a sport. hry
pro holky a kluky
ZŠ 9. května 600,- Kč/rok, 40,- Kč / hod
4. Step aerobik ZŠ 9. května 10 vstupů 700 Kč
5a.
5b.
Joga pro začátečníky
Jóga pro mírně pokročilé
Školička Miluše 10 vstupů 700 Kč
10 vstupů 800 Kč
6. Zdravotní cvičení pro všechny Školička Věra 10 vstupů 700 Kč, popř. 600 Kč
7. S jógou v kondici Školička, Andrea 10 vstupů 800 Kč
8. Jógová protažení Školička, Lucie 10 vstupů 900 Kč
9. Body balance ZŠ 9. května 10 vstupů 700 Kč
10.      
11. Jóga s Magdou Školička, Magda 10 vstupů 800 Kč
12. TRX Školička 10 vstupů 700 Kč Kč/pol.
13. Kondiční cvičení s posilováním ZŠ Slovákova 10 vstupů 700 Kč
14. Kruhový trénink Školička, Alena 10 vstupů 700 Kč
15. Taneční hodina pro holky Školička,
Radka
600,-Kč/rok
16. Jóga Školička Věra 10 vstupů 700 Kč, popř. 600 Kč
17. Hodinka Pohybových her školička Školička 600 Kč/rok
18. Cvičení pro nejmenší Školička, čtvrtek 800,- Kč/rok 50,- Kč / hod
19. Taneční a poh. gymnastika Školička Iva
Školič. Irena
600,- Kč/rok 40,- Kč / hod
20. Funkční trénink Školička 10 vstupů 700 Kč
21. Powerjóga Školička 10 vstupů 700 Kč
22. Pilates Školička 10 vstupů 700 Kč
23. Tai-chi Školička 10 vstupů 700 Kč
24. Zdravotní cvičení pro seniory Školička Věra 10 vstupů 600 Kč
25. Latino dance Školička
Jana
10 vstupů 700 Kč
26. Flexi core Školička 10 vstupů 700 Kč
27. Bossu Školička, Ivana 10 vstupů 700 Kč
28. SM-systém Školička 700,-/10 lekcí
29. Aerobik na stepech školička 800,- Kč/rok
30. Body work-fun-relax Školička 10 vstupů 700 Kč
31. Dance kids Školička 600 Kč/rok
32. Fit ráno s Míšou školička  10 vstupů 700 Kč , jedn. 80 Kč
33. Body mix Školička 10 vstupů 700 Kč
34. Cesta k porodu Školička 600,-/kurz, 100,- /jedn. lekce
35.      
36.      
37. Volejbal pro muže a ženy ZŠ Slovákova 1200,-/rok, 700,-/pol
38.      
39. Učíme se plavat Městské lázně 1400,- Kč /pol. 130,-Kč/lekce
40. Mámo, táto, voda je náš kamarád Městské lázně 1100,- Kč/3měsíční kurz 140,-Kč/lekce
41. Záchranáři Městské lázně 800,-Kč /pololetí

42.

43.

44.

Přípravka plavání

Přípravka plavání

Ranní endorfiny

Městské lázně, úterý

Městské lázně, čtvrtek

Školička

800,- Kč /pololetí

800,- Kč /pololetí

10 vstupů 700 Kč