Ceny za cvičení a služby

Členské příspěvky na cvičení:

Dospělí:

hodina týdně 1500,- Kč / rok, 850,-Kč / pololetí
hodina a čtvrt týdně
1700,- Kč / rok, 950,- Kč / pololetí
hodina a půl týdně 1900,- Kč / rok, 1050,- Kč /pololetí
Jednotlivé vstupy 70,-/80,-/90,- Kč/hodina a to pouze při volné kapacitě !
SM  10 lekcí 700,- Kč, rodiče + děti 600,- Kč
Dvouměsíční kurz „Cesta k porodu“ 600,-Kč /2měs. kurz
Jednotlivé vstupy 80,- Kč/lekce a to pouze při volné kapacitě!

Děti:

1 hodinu týdně 600,- Kč,/ rok
1 ½ hodinu 800,- Kč /rok
Jednotlivý vstup 40,- Kč/hod

Rodiče a děti:

1 hodinu týdně 800,- Kč,/ rok
Jednotlivý vstup 50,- Kč/hod

Bazén:

MÁMO, TÁTO – voda je náš kamarád 1000,- Kč /3měsíční kurz (130,- lekce)
UČÍME SE PLAVAT S RODIČI 1400,- Kč/ pol. 100,- lekce
PŘÍPRAVKA PLAVÁNÍ BEZ RODIČŮ 800,- Kč/ pololetí
ZÁCHRANÁŘI 800, -Kč/ pololetí

Prodej průkazek v kanceláři TJ Rytmus – ,,Školička“ u městských lázní ul. Sušilova od pondělí 31. 8. 2020


Členské a oddílové příspěvky pro šk. rok 2020/2021

Při bezhotovostní platbě:
Č.ú. TJ : 19-4864000217/0100
Variabilní symbol: poř. číslo cvičení
Zpráva pro příjemce: jméno
Poř. číslo Název cvičení Místo Cena
1. Taneční a gymnastická průprava ZŠ 9.května 600,-/šk. rok
2. Rodiče a děti ZŠ 9. května 800,- Kč/rok, 60,- Kč / hod
3. Klokánek a sport. hry
pro holky a kluky
ZŠ 9. května 600,- Kč/rok, 40,- Kč / hod
4. Step aerobik ZŠ 9. května 1500,- Kč/rok, 850,- Kč/pol. 60/hod
5a.
5b.
Joga pro začátečníky
Jóga pro mírně pokročilé
Školička Miluše 1500,-/rok, 850,-/pol.
1700,-/rok, 950,-/pol.
6. Zdravotní cvičení pro všechny Školička Věra 1500,- Kč/rok, 850,-/pol
Senioři 1250,-/rok
7. Jógou k harmonii Školička, Aťka 1900,- /rok, 1050,- /pol.
8. Jóga s Martinou Školička. Martina 1900,-Kč/rok, 1050,-Kč/pol., 90,-/lekce
9. Body balance ZŠ 9. května 1500,- Kč/rok, 850 Kč/pol.
10. Jóga pro  mírně pokr. Školička, Aťka 1900,-Kč/rok, 1050,-Kč/pol.
11. Cvičení pro dobrý den Školička Aťka 1500,- Kč / rok, 850,-Kč / pololetí, senioři 1200 Kč/rok, 700Kč/ pol.
12. TRX Školička 1500,- Kč/rok, 850 Kč/pol.
13. Kondiční cvičení s posilováním ZŠ Slovákova 1500,- Kč/rok, 850 Kč/pol.
14. Balanc core Školička, Jiřina 1500,- Kč/rok, 850 Kč/pol.
15. Dětská jóga Školička 600,-Kč/rok
16. Jóga Školička Věra 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
Senioři 1250,-/rok
17. Zážitkové hry ZŠ 9.kvěna 600,-Kč/rok
18. Cvičení pro nejmenší Školička, čtvrtek 800,- Kč/rok 50,- Kč / hod
19. Taneční a poh. gymnastika Školička Iva
Školič. Irena
600,- Kč/rok 40,- Kč / hod
20. Funkční trénink Školička 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
21. Powerjóga Školička 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
22. Pilates Školička 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
23. Tai-chi Školička 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
24. Zdravotní cvičení pro seniory Školička Věra 1250,- Kč/rok, 60,- Kč / hod
25. Jin jóga Školička
Monika
1700,-/rok, 950,-/pololetí
26. Flexi core Školička 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
27. Bossu Školička, Karolína 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
28. SM-systém Školička 600,-/10 lekcí
29. Aerobik na stepech školička 800,- Kč/rok
30. Body work-fun-relax Školička 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
31. Jóga s Magdou Školička 1700 Kč/rok, 950/pol.
32. Fit ráno s Míšou školička  10 vstupů 600 Kč , jedn. 70 Kč
33. Body mix Školička 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
34. Cesta k porodu Školička 600,-/kurz, 80,- /jedn. lekce
35. Cvičení pro zdraví a dobrou náladu Školička 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol., senioři 1250 Kč
36. Zdravotní cvičení Školička, Martina 1500 Kč/rok, 850 Kč/pol.
37. Volejbal pro muže a ženy ZŠ Slovákova 1200,-/rok, 700,-/pol
38.  
39. Učíme se plavat Městské lázně 1400,- Kč /pol. 130,-Kč/lekce
40. Mámo, táto, voda je náš kamarád Městské lázně 1000,- Kč/3měsíční kurz 130,-Kč/lekce
41. Záchranáři Městské lázně 800,-Kč /pololetí
42. Přípravka plavání Městské lázně 800,- Kč /pololetí