Děti 1-3 roky

Není-li u cvičení uvedeno jinak, začíná se cvičit v týdnu od 13. 9. 2021.

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ (vs18)
Čtvrtek 8.45 pro děti 1-1,5 leté (vs 18a)
Čtvrtek 9.35 pro děti 1,5 – 2 leté (vs 18b)
Čtvrtek 10.25 pro děti 2-3 leté (vs18c)
Školička
Jitka Muchová
Cvičení pro děti 1-2 let formou her, pohybových cvičení, cvičení s náčiním atd doplněné písničkami a říkadly. Cílem je hravou formou rozvíjet pohybové schopnosti dětí.

MÁMO, TÁTO – VODA JE NÁŠ KAMARÁD (vs 40)
Úterý 8.30 – 10.30 (lekce ve vodě 30 min.)
Městské lázně
Zuzana Vlachová, Mirka Krajíčková, Irena Klimková
Hry ve vodě, základní plavecké návyky pro děti od 1-3 let s využitím speciálních pomůcek (tříměsíční kurz).