Děti 1. stupeň ZŠ

Není-li u cvičení uvedeno jinak, začíná se cvičit v týdnu od 14. 9. 2020.

SPORTOVNÍ A POHYBOVÁ GYMNASTIKA (vs 1)
Pondělí 15.30 – 16.30, Školička,
 pro 1. a 2. třídu
Ivana Kapounová
Cvičení je určeno pro děti mladšího školního věku. Cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě nenásilnou formou prostřednictvím mnoha tanečních her a motivujících cvičení a vštípit jim zásady správného držení těla, jejichž dodržování je může ochránit před zdravotními potížemi v dospělém věku.

TANEČNÍ A POHYBOVÁ GYMNASTIKA (vs 19b)
Středa 15.00 předškoláci
Středa 16.00 1.-2. třída
Školička
Irena Urbani
Cvičení je určeno pro děti předškolního věku. Cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě nenásilnou formou prostřednictvím mnoha her a motivujících cvičení a vštípit jim zásady správného držení těla, jejichž dodržování je může ochránit před zdravotními potížemi v dospělém věku. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii. Budou se zdokonalovat v pohybových dovedností a rozvíjet pohybové schopnosti,dynamickou sílu. Sebou si děti přinesou pohodlné oblečení, cvičky, tenisky, nějakou oblíbenou hračku (přiměřeně velkou), pití.


TANEČNÍ A GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA 
(vs 19c)
Pondělí 15.30 a 16.30, ZŠ nám. 9. května, pro 3.až 9. třídu
Dana Randulová, Karolína Janíčková
Cvičení bude rozděleno v první hodině na 2 lekce podle schopností přihlášených dětí ( od 15.30 a 16.30 hod) Náplní hodin budou základy sportovní gymnastiky ale také míčové hry. Vše, co pomáhá dětem učit se pracovat s vlastním tělem a správně se rozvíjet.

KLOKÁNEK a SPORTOVNÍ HRY PRO HOLKY A KLUKY (vs 3)
Čtvrtek 16.00, ZŠ nám. 9. května, pro holky a kluky předškoláky a 1. – 3. třída
Kamila Kubíková a Pepa Opatřil
Cvičení na nářadí, známé i méně známé hry si v těchto hodinách vyzkouší ti, kteří se nebojí pohybu, chtějí se něco naučit

JÓGA PRO DĚTI OD 6-10 LET (vs 15b)
Středa 16.00, Školička
Marie Ženatová
Pravidelné cvičení jógy dává dítěti tělesnou pružnost, protahuje zkrácené svaly a podporuje správné držení těla. Po duševní stránce dítě získává sebedůvěru a sebejistotu. Lépe se vyrovnává s překážkami v běžném životě.

POHYBOVÉ A ZÁŽITKOVÉ HRY PRO HOLKY A KLUKY (vs 17a)
Středa 15.30, ZŠ nám. 9. května, pro 1.-4. třídu
Jan Sauer
Pestrá paleta netradičních i klasických her pro radost z pohybu. Od trampolíny po míčové hry. Důraz není kladen na vítězství, ale na prožitek ze hry, přátelské prostředí a z něj plynoucí kladný vztah k pohybu.

KIN BALL A JINÉ SPORTOVNÍ HRY PRO KLUKY I HOLKY (vs 17b)
Středa 16.30, ZŠ nám. 9. Května, pro 5.-8. třídu
Jan Sauer
Přijďte se vylítat s kamarády. Přijďte si užít srandu, zábavu a radost z pohybu. Nejde o to, kdo je nejlepší, jde o radost ze společné hry. Čekají na vás jak klasické sporty, tak řada netradičních a zážitkových her.

AEROBIK I NA STEPECH (vs 29)
Pátek 15.30 – 17.00, Školička, 
pro 4.-7. třídu
Bára Dufková
Základy stepaerobiku pro šikovné holky a kluky. Zábavnou formou se děti seznámí se zajímavým cvičením, ve kterém je propojena ohebnost, šikovnost a odvaha pustit se do něčeho nového. Nacvičování sestav na soutěže.

VODNÍ ZÁCHRANÁŘ (vs 41)
Čtvrtek 15.00  – 16.30 , bazén 
Mirka a Kateřina Krajíčkovy
Pro holky a kluky 2. -7. třídy. Děti by se měly zdokonalovat v plavání, naučit se potápět, umět dát první pomoc, budou posilovat, hrát různé hry a dozvídat se zajímavosti z vodního světa. V měsíci jsme vždy 3x v bazénu, jednou v tělocvičně.