Děti 2. stupeň ZŠ

Není-li u cvičení uvedeno jinak, začíná se cvičit v týdnu od 19. 9. 2022.

TANEČNÍ A GYMNASTICKÁ PRŮPRAVA (vs 1)
Pondělí 15.30 a 16.30, ZŠ nám. 9. května, pro 3. až 9. třídu
Karolína Janíčková, Ivana Kapounová a Irena Urbani
15.30    2. – 5. třída
16.30    6. – 9. třída
Základy sportovní gymnastiky

VODNÍ ZÁCHRANÁŘ (vs 41)
Čtvrtek 14.00  – 16.00, bazén 
Mirka Krajíčková (Marie Ošlejšková)
Pro holky a kluky 2. -7. třídy. Děti by se měly zdokonalovat v plavání, naučit se potápět, umět dát první pomoc. Plaveme ve třech skupinách po 60 minutách. děti si první hodinu rozdělím dle jejich časových možností, věku a zkušeností. Kroužek je určen pro děti – plavce – kteří minimálně jedním stylem (prsa) přeplavou dvě délky bazénu – třeba i s krátkou pauzou po první délce.

KIN BALL A JINÉ SPORTOVNÍ HRY PRO KLUKY I HOLKY (vs 17b)
Středa 16.30, ZŠ nám. 9. Května, pro 5.-8. třídu od 19. 10. 2022
Jan Sauer
Přijďte si zahrát s kamarády. Kin ball, házená, vybíjená, basketbal, fotbal, florbal a další sporty. Kroužek není určen pro výkoností hraní či trénink, ale pro radost z pohybu.