INFORMACE O CVIČENÍ

Zdravíme všechny členy TJ Rytmus Boskovice.

Od 13. 3. 2020 jsme byli, vzhledem k situaci , nuceni přerušit všechny naše aktivity. V současné době je možnost otevřít fitness centra, ale požadavky  k tomu dané jsou pro naši TJ naprosto nemožné zabezpečit.

Maximální kapacita fitness centra: 10 m2 pro 1 cvičící osobu
📌nelze používat šatny a sociální zařízení
📌vstup a cvičení po celou dobu s rouškou
📌desinfekce strojů a dalšího cvičebního nářadí po každém klientovi
📌průběžně desinfikovat místa, kde se klienti vyskytují
📌zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty
📌povinná dezinfekce rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení
📌používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu- otevření oken po       dobu 15 minut
📌realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho
📌skupinové lekce v maximálním počtu 8 + instruktor s dodržením rozestupů 2 m (označit místa v sálech)
📌úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor po každé lekci

Hlavně cvičení s rouškou i jiné těl. aktivity nedoporučuje většina lékařů, naopak toto považují na nevhodné až zdraví škodlivé.

Také ve školních tělocvičnách je to obdobné, a kdy se otevřou městské lázně ještě není známo.

Nejen výše uvedené důvody, ale i situace, která nastala na školičce, po revizi elektroinstalace – okamžitá oprava  v celém objektu,  to jsou důvody, které nás bohužel vedou k následujícímu řešení:

Do konce června není možno znovu zahájit provoz veškerých aktivit TJ Rytmus .

V době prázdnin , pokud to situace dovolí , bude klasický prázdninový režim – program bude včas uveden na www. a facebooku.

Část již zaplaceného kurzovného bude převedeno do dalšího školního roku na vámi vybraná cvičení. V mimořádných případech vrátíme příspěvek po dohodě a to pouze převodem na účet.

Sledujte dále naše www.stránky  a facebook ,  těšíme se s vámi na viděnou o prázdninách popř. v září.

Výbor TJ Rytmus Boskovice