Konec školního roku

ve středu 30.6. ukončíme  již 34 . cvičební rok.  Byl poznamenán celkovou situací .  V současné době je třeba  finančně tento šk.rok doúčtovat . Někteří z vás  běhen září a začátkem října minulého roku zaplatili celé kurzovné a je třeba toto dořešit .  Rozhodli jsme se  , že na základě vaší žádosti bude alikvót peněz vrácen  a to pouze  na vámi uvedený účet.  Žádost prosím zašlete e mailem na tjrytmus@quick.cz, zde uveďte jméno , jaké cvičení jste si zaplatili a č.ú kam můžeme přeplatek poslat.  Peníze budeme posílat průběžně na základě došlých žádostí.  Veškeré dotazy  e mailem , popř. na tel 739 517 245.