NOVINKA

CVIČENÍ NA ZNOVUOBNOVENÍ ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHY

Jednoduché cvičení na uvolnění a protažení celého těla + cvičení na zlepšení

zraku (kloubní gymnastika podle pana Mirzakarim Norbekov).

Kurz je určen lidem, kteří chtějí znovu nalézt svoji životní energii a zdraví. Kurz

má 8 lekcí a každá lekce obsahuje teoretickou část na určité téma a praktické

cvičení.

Témata kurzu:

proč je důležité se v životě usmívat, proč je důležité chodit narovnaná, jak

v sobě probudit kladné myšlenky, jak pozvednout náladu, proč je důležité mít

v životě nastavený cíl, najdi svoji víru, výživa, co dělat, když jsme nemocní,

partnerské vztahy.

Tohle cvičení může dělat kdokoli i s lehkým zdravotním problémem. Je to

naprosto jednoduché. Cvičí se celou dobu ve stoje s úsměvem a té části těla,

kterou zrovna procvičuješ posíláš úsměv, lásku a dobrý pocit. Díky tomu vypneš

mozek od všedních starostí a tělo si odpočne. Pokud člověk cvičí pravidelně i

doma, pak se tělo naučí vyvolávat pocit spokojenosti při každém vašem úsměvu

a narovnání. Člověk si začne uvědomovat více svoje tělo, sám sebe a pochopí,

že má o sebe pečovat, pokud chce být zdravý a šťastný.

Termín : úterý v 18.00 na školičce U Lázní 2a,

Lektorka Šárka Bartoňová , cena kurzu 800,- Kč,

Přihlášky na wwww.tjrytmus.cz