Upozornění pro všechny členy TJ Rytrmus

Při návštěvě cvičení DBEJTE NA ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA a to v souvislosti s aktuální situací:

  • při zdravotních obtížích – teplota, kašel, dušnost, rýma – do cvičení nechoďte – chraňte sebe a buďte ohleduplní k ostatním,
  • před cvičením i po cvičení si mýdlem umyjte ruce,
  • při cvičení výhradně používejte svůj velký ručník, je velmi vhodné abyste nosili vlastní podložky,
  • před a po cvičení vyvětrejte místnost,
  • nenechávejte v šatnách ani skříňkách cvičební úbory, budou likvidovány,

Všichni zvažte Váš zdravotní stav, a zda je pro Vás bezpečné navštěvovat místa s kumulací lidí.

Situaci monitorujeme a provoz budeme přizpůsobovat aktuálnímu vývoji. Je předpoklad, že budeme muset provoz přerušit, nebo výrazně omezit.

SLEDUJTE www.tjrytmus.cz a náš facebook

Výbor TJ Rytmus