Vodní záchranáři přibírají nové členy

Od druhého pololetí školního roku, tedy února, se uvolnilo pár míst v kroužku vodních záchranář. Tento je vhodný pro děti od 8 do 12 let, kteří přeplavou stylem “prsa” minimálně jednu délku bazénu. Kroužek probíhá každý čtvrtek v městských lázních, v čase od 14 do 16.30 (děi jsou rozděleny dle věku a zdatnosti do třech skupin, délka každé skupiny je 45 minut). Více informací na stránkách TJ Rytmusu, v případě zájmu pište na email: tjrytmus@quick.cz