Historie

TJ Rytmus Boskovice TJ Rytmus Boskovice pracuje od r. 1988 jako jednoodborová TJ. Je pokračovatelkou oddílu Cvičení na moderní rytmy při TJ Minerva. Je zaměřena na tělovýchovnou činnost rekreačního charakteru. Od počátku svého vzniku přikročila TJ k nabídce aktivit od nejmenších dětí – v současné době již kojenců po kategorii seniorů. V současné době má TJ 826 členů z toho 328 dětí a dorostu.
V TJ pracuje celkem skupin 27 skupin různého zaměření . Tělovýchovné složky cvičí týdně 73 hodin

Pro 328 dětí a dorostu je nabídka pravidelných cvičení velmi pestrá. Děti začínají cvičit s maminkami v kojeneckém věku, dále mají ve věku 1-3 let možnost navštěvovat kurzy – Mámo, táto voda je náš kamarád , cvičení rodičů a dětí, několik možností cvičení předškoláků , školní děti pak mají možnost navštěvovat gymnastickou průpravu, dětský aerobik, taneční průpravu i lehkou atletiku.Dorostenky navštěvují společně se ženami cvičení aerobního typu, cvičení na míčích, jógu i tai-chi.

K takto rozvinutým tělovýchovným aktivitám má TJ Rytmus na územní města dobré podmínky. Využívá v odpoledních a večerních hodinách tělocvičny ZŠ a gymnázia.Dále využívá též bazén Městských lázní.
Hlavní centrum činnosti je soustředěno do prostorů tzv. „ŠKOLIČKY“ u městských lázní. Zde jsou k dispozici čtyři menší sály , všechny opatřeny zrcadly.
Dále je zde též kancelář TJ.

Pravidelné hodiny TJ zajišťuje cvičitelský sbor, který má v současné době 32 kvalifikovaných cvičitelů II. a III. Třídy. Všichni cvičitelé mají možnost navštěvovat semináře, doškolování , kde se seznamují s nejnovějšími trendy v tělovýchově. Na tyto semináře vynakládá TJ nemalé finanční prostředky, které se zúročí právě v kvalifikovaném přístupu jednotlivých cvičitelů TJ Rytmus. Stále se snažíme získávat nové cvičitele z řad našich členů. Umožnit jim proškolení a tím rozšiřovat nabídku TJ.

Vedení a organizaci TJ zajišťuje 7členný výkonný výbor a cvičitelský sbor. Vrcholným orgánem je potom Valná hromada.

TJ spolupracuje již několik let s cestovní kanceláří EMKO Praha, která na území města v měsíci červenci pravidelně pořádá rekreační pobyty žen .Cvičitelky TJ jsou při této akci hodnoceny. velmi kladně a tím přispívají nejen k propagaci TJ , ale i k propagaci města a celého regionu.

Mimo pravidelné činnosti se soustřeďujeme i na akce které jsou určeny široké veřejnosti. K nejpovedenějším patří již tradiční akce pořádaná 28. října k oslavě vzniku republiky vždy zakončena neformálním lampiónovým průvodem. I jarní procházka přírodou se závěrem ve westernovém městečku je velmi oblíbena. Soboty pro ženy různého zaměřený mají také velký ohlas

TJ Rytmus je největší TJ na území města a jednou z největších v kraji. Je registrovaná v ČASPV a ATJSK. V obou organizacích se aktivně zapojuje do činnosti.